Home

Naam

Stichting Vrienden van De Mikkelhorst

Kamer van Koophandel

Stichting vrienden van de Mikkelhorst staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74539507. Datum oprichting is 9-4-2019.

Adres

Post en bezoekadres :

Klaverlaan 37,
9753 BZ Haren
E mail : info@mikkelhorst.nl
tel. 050-3168840
website: www.mikkelhorst.nl

Activiteiten volgens Kamer van Koophandel (SBI-code: 94993 – Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg):
Het verzamelen van geldmiddelen die bedoeld zijn om de Stichting ecologische boerderij De Mikkelhorst te ondersteunen bij de exploitatie en het onderhouden van haar faciliteiten

Hoofdlijnen actuele beleidsplan

Bekijk hier ons beleidsplan 2021-2024.

Bestuur

  • Mw. J.A.M.B. van den Driessche-Boerhof, secretaris
  • Dhr. J.D. Sluurman, penningmeester
  • Dhr. H. Hamming, voorzitter

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Alleen onkosten worden vergoed.

Jaarverslag

De stichting is opgericht op 9-4-2019 – van dit jaar is geen jaarverslag

Jaarrekening

De stichting heeft de volgende jaarrekeningen opgesteld:

Schenkingen

Wilt u een (periodieke) gift doen? Ons IBAN rekeningnummer is: 
NL33RABO0342 3240 04 ten name van Stichting vrienden van De Mikkelhorst